Jilemnicko - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Jilemnicko - svazek obcí, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad, sklo a kovy. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Image
Image

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Rychlý kontakt:

Adresa
Adresa

obec Vítkovice
Vítkovice v Krkonoších 243
512 38, Vítkovice v Krkonoších

Telefon

+420 481 582 730

Úřední hodiny:

Pondělí:
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa:
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Út, Čt, Pá:
Po telefonické dohodě.

© 2024 Obec Vítkovice v Krkonoších. Všechna práva vyhrazena. Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek.